Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Namita Meshram

Classics Others Children

3  

Namita Meshram

Classics Others Children

बालपण

बालपण

1 min
141


खेळ ते भातुकलीचे

आज मज आठवते

राजा आणि राणीचे ते

गाव मनी साठवते 


माझ्या त्या वहीमधले 

शेवटचे कोरे पान

पानावर साठलेले

सुटलेले थोडे भान


बालपण असतेच 

जरा बेभान वागणे 

अवखळ अल्लडही

सोपे सोपे ते जगणे


Rate this content
Log in