Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Harish T H

Inspirational Others

3  

Harish T H

Inspirational Others

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಬದುಕು

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಬದುಕು

1 min
35


ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಬದುಕು,

ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳ ಹಾದಿಯಲಿ.

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಹುರುಪು,

ಛಲ ತುಂಬಿರುವ ಹೃದಯದಲಿ.


ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಹೊಸ ಬೆಳಕು,

ಅದೇ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಹೊಸ ಹೊಳಪು,

ನಗೆ ಬೀರುವ ಮೊಗದಲಿ.

      


Rate this content
Log in