Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

kiran Binnal

Inspirational Others Children

3  

kiran Binnal

Inspirational Others Children

ಗುರುವೆಂದರೆ..?

ಗುರುವೆಂದರೆ..?

1 min
204ಗುರುವೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವ ತೊಲಗಿಸಿ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡುವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ವಿಧ್ಯೆ ನಯ ವಿನಯವ ಕಲಿಸಿದವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯ ತೋರಿಸಿದವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬತ್ತಿಯಾದವರು. |


ಗುರುವೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಬದುಕು ಕಲಿಸೊ ಸಿಪಾಯಿವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಶಾಲ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ದೇವರವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ನಿಜ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. 


ಗುರುವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಪಕರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ತತ್ವ ಭೋದಿಸೊ ಜ್ಞಾನಿಯವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆವವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಗುರಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವವರು. |


ಗುರುವೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿಯವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಯ ಅವತಾರದವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದೂ ಬಯಸದವರು. |ಗುರುವೆಂದರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ವಿಧ್ಯೆ ದಾನದ ಹರಿಕಾರರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರವರು

ಗುರುವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಸಮಾನರು. |

Rate this content
Log in