Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanath Kumar B

Inspirational

5.0  

Sanath Kumar B

Inspirational

ಭರತ ಭೂಮಿ

ಭರತ ಭೂಮಿ

1 min
2.7Kರಾಮ ಭರತರ ಸುವಿಚಾರವಿಹುದು 

ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ಸತ್ಯ ಗಾಥೆಗಳಿಹುದು 

ಕರ್ಣ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ದಾನಾದಿಗಳಿಹುದು 

ಇದುವೇ ಭರತ ಭೂಮಿ, ಇದುವೇ ಎಮ್ಮ ಭೂಮಿ.

ಸುಗುಣನಾಗಲು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾಡುಂಟೆ ?

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ !


ಕಲಾಮರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಹಾರವಿಹುದು

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚಾರವಿಹುದು 

ಸರ್ವಜ್ಞರಾದಿ ಪುರುಷರ ನೀತಿಪಾಠಗಳಿಹುದು 

ಇದುವೇ ಭರತ ಭೂಮಿ, ಇದುವೇ ಎಮ್ಮ ಭೂಮಿ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾಡುಂಟೆ ?

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ !


ರಾಣಾಪ್ರತಾಪನ ಪರಾಕ್ರಮವಿಹುದು 

ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ವೀರಗಾಥೆಗಳಿಹುದು 

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಪೌರುಷವಿಹುದು 

ಇದುವೇ ಭರತ ಭೂಮಿ, ಇದುವೇ ಎಮ್ಮ ಭೂಮಿ.

ಸಾಹಸಿಯಾಗಲು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾಡುಂಟೆ ?

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ !


ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ತವರಿಹುದು 

ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯರ ನಾಟಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಹುದು 

ಪ್ರೇಮಚಂದ ಠಾಗೋರರ ಕವನಗಳಿಹುದು 

ಇದುವೇ ಭರತ ಭೂಮಿ, ಇದುವೇ ಎಮ್ಮ ಭೂಮಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾಡುಂಟೆ ?

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ !


ವಿಂಧ್ಯ,ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ವತವಿಹುದು 

ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿಗಳು ಹರಿಯುತಿಹುದು 

ಪಚ್ಚ ಹಸಿರ ತಾಯಾಗಿಹುದು 

ಇದುವೇ ಭರತ ಭೂಮಿ, ಇದುವೇ ಎಮ್ಮ ಭೂಮಿ.

ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾಡುಂಟೆ ?

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ !Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Inspirational