mahendra prajapati

Comedy


3  

mahendra prajapati

Comedy


આળસુ મિત્રો

આળસુ મિત્રો

1 min 124 1 min 124

ભૂરો અને તેનો મિત્ર ચીકુના ઝાડ નીચે બેઠા સૂતા હતાં.

ચીકુ હાથ ઊંચો કરે તો આંબી શકાય એમ છે.

ભૂરો - મિત્ર ખૂબ ભૂખ લાગી છે એકાદ ચીકુ પડે તો ખાય લઉ.

મિત્ર - એવું હોય તો જરા ઊંચો હાથ કરીને આંબી લે ને..

ભૂરો - ના એમ નહિ કંટાળો આવે છે.

(થોડી વારમાં એકદમ પાકકું ચીકુ નીચે પડયું )

ભૂરો - મારા હાથ પાસે એક ચીકુ પડયું છે જરા લઈને મારા મો માં મૂકી દે ને તો હું ખાય લઉં.

મિત્ર - હું ચીકુ તો લઈ આપુ પણ એક મચ્છર કયારનું 

મારા નાક પર બેઠું બેઠું કરડે છે પેલા એને તું ઊડાડી આપને.


Rate this content
Log in

More gujarati story from mahendra prajapati

Similar gujarati story from Comedy