Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priyadharshan Lakshminarasimman

Classics

4.8  

Priyadharshan Lakshminarasimman

Classics

எங்க ஊரு திருச்சி

எங்க ஊரு திருச்சி

1 min
316


காவேரி பாயும் திருச்சியிலே - சோழர்கள்

வாழ்ந்தனர் சிறச்சியிலே- ஏட்டுக்கும்

பாட்டுக்கும் சிறந்திருக்கும் - இங்கு

மா மலைக்கோட்டை உயர்ந்து நிற்கும்கரிகாலன் கல்லனை தாங்கி நிற்கும்

நீர்வளம் எப்பொழுதும் பெருகி இருக்கும்

மண்ணைப் பார்த்து ஏமாறாதே- ஒருகாலத்தில்

கடல்ஆறு ஓடியது இங்கு மறந்துவிடாதே


வெயிலும் மழையும் பனியும் வளியும்

சேர்ந்து அடிக்கும் -இதைப் பார்த்துப்

பார்த்துத் தமிழ் நெஞ்சம் இன்னும் துடிக்கும்

வந்துப் பார்த்தால் ரொம்ப பிடிக்கும்


இக்கவிதையின் தலைப்பு திருச்சி

ஏற்றுக்கொண்டால் மிக்க மகிழ்ச்சிRate this content
Log in