Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପାପ ଛୁଁ ଥିବା ମନଟିକୁ
ପାପ ଛୁଁ ଥିବା ମନଟିକୁ
★★★★★

© Ajaya Mahala

Inspirational Tragedy

11 Minutes   6.9K    5


Content Ranking

ବୋଉ ଲୋ

ଏଠି ସବୁ ଭଲ

ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି

ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି 

ମୋତେ ସହଜରେ

ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁନି ମୋତେ

ଶ୍ରାବଣର ଝଡ଼ିରେ 

ଅବା ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ଧାରରେ

ଗୋଡ କାଢୁନି ମୁଁ

ଅସହାୟ ହୋଇ ଛିଡା ହେଉନି

ଅପନ୍ତରା କେଉଁ ଅଜଣା ରାଇଜେ

ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁନି ମାଲିକର ଗାଳି 

ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ

ମୋ ଚାରିପଟେ ମୋ ଅନେକ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ

ଏଠି ନାହିଁ ବିଡି ସିଗାରେଟ

ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବାବା

ମନକୁ ବଶ କରିନେଉଥିବା କେଉଁ କୁହୁକିନୀ

ଗାଡି ଘୋଡା ଡର ନାହିଁ

ପିଚୁ ଉପରକୁ ନ ଚଢି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଛି 

ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି ସଅଳ 

ରାତିରେ ଘରକୁ 

ଏଠି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ

ଏଠି ବନ୍ୟା ନାହିଁ

ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରୁଥିବା ଖବରରେ

ମୋ ସହରର ନାଁ ନାହିଁ

ମା' ଲୋ

ତୁ ଗଲା ପରେ

ମୁଁ ଜିଇଛି

ତୋର ସେହି ବାରମ୍ବାର 

ପାପ ଛୁଁ ଥିବା ମନଟିରେ

ବୋଉ ମୁଁ ତୁ ଗଲା ପରେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..