Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସେ
ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସେ
★★★★★

© Sarada Parida

Inspirational Fantasy

1 Minutes   6.2K    5


Content Ranking

ଆସୁନି ତ ଆଉ ପବନେ ସୁବାସ

ଗାଁ କିଆ ଗୋହିରୀରୁ

ଶୁଭୁନି ତ ଆଉ ହରି ନାମ କାହିଂ

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଘରୁ

କୁମ୍ଭାର ଗଢୁନି ମାଟିର ସୁରେଇ

କମାର ଗଢୁନି ଦା’ ଆ’

କଂସାରୀ ଗଢୁନି ପିତ୍ତଳର କଂସା

ନାଉରୀ ବାଉନି ନା

କସରା କଦଳା ନାହାନ୍ତି ଗୁହାଳେ

ନାହଁ ସେ ନଳିତା କ୍ଷେତ

ନାହିଁ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଗହୀର ବିଲରେ

ନାହିଁ ସେ କପୋତ ସୁତ ।

ବଣ ମଲ୍ଲୀ ଆଉ ଫୁଟେ ନାହିଁ ଏଠି

ବାଡି ବାଡ ଦାଢେ ଦାଢେ

ପଡେ ନାହିଁ ପଡା ପତର ଦୁଆରେ

ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ରେ ପିଣ୍ଡ ପଡେ

ତଥାପି ଆପଣା ତା ମାଟି ବାସନା

ନିଜର ନିଜର ବାସେ

ପଡିଆ ବିଲରେ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗାରେ

ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସେ ।  

ଗାଁ କୁମ୍ଭାର ବିଲ ନାଉରୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..