Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଇଛା
ଇଛା
★★★★★

© Manorama Mishra

Inspirational

1 Minutes   6.8K    6


Content Ranking

ବିପୁଳତାର ବ୍ୟାପକତା ତମେ

ଗଭୀରତାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତା

ତୁମର ଚଳ ଚଂଚଳତା ଓ

ଗାମ୍ଭୀଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର

ସବୁ ନୀରବତା,

କିନ୍ତୁ----

ହଜାଇ ଦେଲ ତୁମେ ତୁମର

ସବୁକିଛି-----

ଝରି ଆସୁଥିବା ରସସିକ୍ତ ଅସ୍ତିରୁ

ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ,

ସବୁ ପରେ ମଜିଗଲ

ଘନୀଭୂତ କାମନାର

ହଜି ଯାଉଥିବା ବୟସରୁ

ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ

ତଥାପି କାହା ପାଇଁ

ବଢୁଥିଲା ଅପେକ୍ଷାର ମୋହ

ରୋମାଞ୍ଚିତ ବେଳାଭୂମିର

ବାଲୁକା ଶେଯରେ

ଜୀବନର ଗୋଧୂଳି ସଂଜରେ

ମୋକ୍ଷ ରେ ନୁହେଁ

ବରଂ------

ଜୀଇ ବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ

ଶୋଇ ମରଣ ଶେଯରେ ,

ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖି ସାରିଛି

ପ୍ରେମର ମହାକାବ୍ୟ

ହୃଦୟରୁ ଝରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତରେ

ତୁମକୁ ଖୋଜିଛି

ଆଶା ଥିବା କ୍ଷଣିକ ଆଲୋକରେ ,

ଏ ଦେହର ନର୍କରେ ତୁମେ ଭେଦିଥିଲ

ସୁବାସିତ ସେଇ-କୀଟର ଦଂଶନରେ

ସବୁ ଇଛାର କୋମଳ ପଣରେ

   --- ମନୋରମା ମିଶ୍ର,

ବିପୁଳତାର ବ୍ୟାପକତା ଗଭୀରତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..