Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅପେକ୍ଷା
ଅପେକ୍ଷା
★★★★★

© Narendra Kumar Acharya

Classics

1 Minutes   6.9K    13


Content Ranking

ଅହଂକାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ

ଅଭିମାନୀ କର୍ଣ୍ଣ

କପଟୀ ଶକୁନୀମାନଙ୍କ

ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ

ଜୀବନର କୁରୁସଭା

ଯେତେବେଳେ ଫାଟିପଡ଼ୁଥାଏ

ବିବେକୀ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣମାନେ

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦହୀନ

ସାହସୀ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନତଜାନୁ

ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ

କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ

ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସଂଭ୍ରମର

ଦ୍ରୌପଦୀମାନେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେବାଯାଏ ll

କର୍ଣ୍ଣ କୁରୁସଭା ପାଣ୍ଡବ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..