Lopamudra Parida

Inspirational

4.6  

Lopamudra Parida

Inspirational

ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି

ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି

2 mins
51


ଘିର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ଘିର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ..... । 

ଘିର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ଘିର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ । 


_ବାଆଆଆ .......ଆଉ କେତେ ସେ ଚକଟାକୁ ଘିର୍ ଘିର୍ ଘୁରଉଥିବୁ ଯେ ......ଭୋକରେ ପେଟ କଁ କଁ କଲାଣି । ଦେଇଯା ଟିକେ ଭାଡି ଉପରକୁ ଆଳୁ ଦିଟା ମୋ ହାତ ପାଉନି ବା। 


_କି'ରେ ଝୁଅଟା ସେତେବେଳୁ ଡାକୁଚି, ଦାରୁଭୂତମୁରାରୀ ଭଳିଆ ସେଠି କାଇଁ ବଇଚୁ? ଦେ ଦେ ଉଠୁରେ ପୁତ । ଗଲା ତ ଜାଣିକି ଏ ସନ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲା, ଆଉ ମଥା କୋଢି ହେଲେ କଣ ହବ । କୋଉ ଦିନୁ ଯେ ପାଟିରେ ଟୋପେ ଭଲମନ୍ଦ ବାଜିନି । କେତେ କାଳ ଆଉ ଜୀଇଁବି ଯେ ....ଅଖିଆ ଯୋଗ ପଡିଲେଇଁ ଯାହା । ବିଧାତାରେ କି କଳିକାଳ ଘୋଟେଇଲୁ । ଶିତଳ ପଡ, ଶିତଳ ପଡ। ( ଶିରାଳ ହାତରେ ଜୋଡହସ୍ତ ) ଏ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁନା ଡାକି ଡାକି ତଣ୍ଟି ପାଢୁଛି ଏଠି ବୁଢୀ ମଣିଷଟା ତାକୁ କଣ କାନକୁ କଣ ଶୁଭୁଛି । କି'ରେ ଉଠିଲୁ ସେଠଉ । 


ଆଲୋ ଝୁନା, ତୋ ବା ' କଣ ଏମିତି ବଇଚି କିଲୋ ? ଦେ ଆଳୁ ହାତ ନ ପହଞ୍ଚୁଚି ଯଦି ଶିକାରେ ଜୋଡେ ପିତିଶୁଖୁଆ ପଡିଛି ..... ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେ । ମରିଚ ଜୋଡେ କଅଁଳିଛି ....ଘିନିଆ । 


ଉଠୁରେ ପୁତ ଉଠୁ । 


_ ବା' ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା କଣ । ( ଘନିଆ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଥାପିଦେଲା ନିଜ ହାତ ଗଢା କୁନି ମାଟି ଗଣେଶ ଟିଏ,ଘନିଆ ଚାହିଁ ରହିଲା ଟିକି ଗଣେଶ ଟିକୁ ....ତା' ଝିଅର ହାତ ଗଢା । ଆଉ ମୁଠେ ପରିବା ମଞ୍ଜି । )


ଧାର ଧାର ବହିଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ କୁନି ପାପୁଲିରେ ପୋଛି କହିଲା,  

ତୁ କାନ୍ଦନି ବା' ତୁ କାନ୍ଦନି । ଗଣେଶ ବା ବିଘ୍ନରାଜ । ଦେଖିବୁନି କି ସବୁ ସଜାଡି ଦେବେ ଲୋ । ଚାଲ୍ ତୁ ମୁଁ ମିଶି ଏମିତି କୁନି ଗଣେଶ ଗଢିବା । ଭିତରେ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଦବା । ଯାଇ ଏଇ ପାଖ ଗଳି ଆପାଟମେଣ୍ଟରେ ଡାକି ଆସିବା କିଏ ତ ଜଣେ ନବ ! ଜୋଡେ ବିକିରି ହେଲେ କେତେ କଥା । ଚାଲେ ଆଗେ ଦିଟା ଖାଇଦବା । ଜେଜୀ ଚିଡିଲାଣି ତେଣେ । ମୋର ପଛେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ କାନ୍ଦନି । ଆଉ କଇବିନି ତତେ ନୂଆ ଜାମା ପାଇଁ ବି, ଦେଖୁନୁ ସିଲେଇ ଦେଇଚିବା । ଆ' ଖାଇବା । ଚା.. . ଆ... ଲେ ......କଣ ଏତେ ଭାବୁଚୁ ଯେ । ( ହାତ ଧରି ଟାଣୁଚି ) 


ଘନିଆ କୁନି ଝୁନା ମୁହଁକୁ ବଲବଲ କି ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲା ତା' କୋଳ କଣ୍ଢେଇଟା କୋଉଦିନ ବଡ ହେଇଗଲା କି'ରେ, କେମିତି ସିଏ ତ ଜାଣିପାରିଲାନି ।  


ଖୋଇଦେଲା କୁନି ହାତରେ ଦି ଗୁଣ୍ଡା, କି ସୁଆଦ ଆହା । ମାଟି ଲିପି ଶଙ୍ଖୁଡି ମାଇଲା । ଢାଳେ ପାଣି ହାତୁକୁ ବଢେଇଦେଇ ମେଲା ଝୁଡି ଡାଲାରେ ଲୁଗା ପାରି ତା' ହାତ ଗଢା ଗଣେଶ ରୁ ପୁଞା ପାଞ୍ଚୁଟାଥୋଇଲା । ଟୋକେଇ ମୁଣ୍ତରେ । 


_ ବା' ଲୋ ଆଇଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ସଜନା ଡାଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡିଆ, ମନ ପକେଇବୁ ତ । ଜେଜୀ କଉଥିଲା ଡାଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେରୁ ଜୀଁ ଯାଏ ସଜନା । ମୁଠେ ପତର ହେଲେ ମିଳିବ ସେଥୁରୁ । 


ଘନିଆର ଚକ ପୁଣି ଘୁରୁଲା ..... ଘିର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ଘିର୍ ର୍ ର୍ ର୍ ର୍ । Rate this content
Log in

Similar oriya story from Inspirational