Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gupteshwar Nanda

Inspirational

3.6  

Gupteshwar Nanda

Inspirational

ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଗଢ଼ିବା

ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଗଢ଼ିବା

1 min
12.2Kଆମେରେ ପଢ଼ିବା ଆମେରେ ବଢ଼ିବା

   ଭୁଲିବାନି ଦେଶ ମାଆକୁ

ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ 

   ଟେକିବା ତାହାର ମଥାକୁ ।

ଭାଇ ଭଉଣୀଏ ଫୁଲପରି ଆମେ

   ବିତରିବା ଆମ ବାସକୁ

ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରହିକି 

   ଆଗେଇ ନେବାରେ ଦେଶକୁ ।ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅନୀତି ଆଦିକୁ

   ଲିଭାଇବା ଦେଶ ମାଟିରୁ 

ଦେଶ ଶତ୍ରୁ ଠାରେ ନଇଁବନି ମୁଣ୍ଡ 

    ଅଲଗା ହେଲେବି ଗଣ୍ଡିରୁ ।

ଭାଇ ଭଉଣୀଏ ଆସ ଆସ ମୋର

    କରିବା ଶପଥ ଏକାଠି 

ଦେଶ ମାଁକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାରେ 

    ରହିଲେ ବି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ।

ସଦାବେଳେ ଭଲ ଆଚରଣ କରି 

    ସତ୍ଯ ବଚନ ହିଁ କହିବା 

ନାରୀଙ୍କୁ ଉଚିତ୍  ସମ୍ମାନ ଦେଇକି 

    ରାମରାଜ୍ୟ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ।


       


Rate this content
Log in