Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajesh Kumar Sahu

Abstract

4  

Rajesh Kumar Sahu

Abstract

କରୋନାକୁ ପଦେ

କରୋନାକୁ ପଦେ

1 min
210କରୋନାରେ କରୋନା

କେବେ ଯିବୁ କହନା,

ସାରା ବିଶ୍ୱ ହନ୍ତସନ୍ତ

ତୋହ ପାଇଁ ରେ ସିନା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ତୋର ସ୍ରଷ୍ଟା ଚାଇନା,

ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚି ସିଏ

କଲା ପୁଣି କଳ୍ପନା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ଦେଲୁ କେତେ ଯାତନା,

କେବେ କିଏ ଦେଖିନାହିଁ

ବିଶ୍ୱେ ଏହି ଘଟଣା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ତୋତେ କିଏ ଦେଖେନା,

ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତନୁ ଧରି

ସବୁସ୍ଥାନେ ତୁ ସିନା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ମୋର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା,

ଜୀବନକୁ ପୁଣିଥରେ

ଗତିଶୀଳ କରାନା !


କରୋନାରେ କରୋନା

ମନେ ବହୀ କରୁଣା,

ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ

ବିଦାୟ ତୁ ନିଅ ନା!


କରୋନାରେ କରୋନା

ଘୃଣା, ଦ୍ୱେଷ ଭରାନା,

ଜୀବନତ ପ୍ରେମମୟ

ତୁ କି ଏହା ଜାଣୁନା ?


କରୋନାରେ କରୋନା

ସାରା ବିଶ୍ୱେ ତୁ ସିନା,

ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ରେ ତୁହି

ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ ନା !


କରୋନାରେ କରୋନା

ରାକ୍ଷସଟେ ତୁ ସିନା,

ଦୁଃଖ ଶୋକ ହାହାକାରେ

ଜୀବନ କଲୁ ତୁ ଚୁନା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ନିତି ଆଉ ଡରାନା,

ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କେବେରେ

ହାରିନାହିଁ ହାରେନା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ସ୍ମିତ ହାସ କରନା,

କେହିନୁହଁ ଚିରକାଳ

ଏ କଥା ତୁ ଭୁଲନା ।


କରୋନାରେ କରୋନା

ମଣିଷ ତ ହାରେନା,

ଲଢ଼ୁଅଛି ଲଢ଼ୁଥିବ

ଜିତିବା ଯାଏଁ ସେ ସିନା।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract