Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

PUSPALATA SAHOO

Tragedy

2  

PUSPALATA SAHOO

Tragedy

ବର୍ଷା

ବର୍ଷା

1 min
181ଶ୍ରାବଣ ର ଅସରାଏ ବର୍ଷା 

ଭିଜେଇ ଦେଇ 

ଚାଲିଗଲା 

ମନ, ଦେହକୁ ମୋର 

କେଉଁ ଦିନରୁ ସୁପ୍ତ 

ମନ ମୋର 

ଜାଗ୍ରତ ହେଲା 

ପରଶ ରେ ତାର 

ମନରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା 

ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ର 

ତାଜମହଲ 

ଯିଏ ଖୋଜୁଥିଲା 

କିଏ ସେ ଶିଳ୍ପୀ 

ଯିଏ ମୋତେ 

ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି 

ପଥର ଭିତରୁ 

ବାହାର କରି 

ଦୁନିଆ ର ଆଲୋକ 

ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 

ଆଗଭର 

ସେହି ଶିଳ୍ପକାର 

ପାଖେ ଆଜି ମୁଁ 

ହାର ମାନିଛି 

ଜଳାଞ୍ଜଳି 

ଦେଇ ଦେଇଛି ମୋର 

ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାକୁ 

ବାସ୍ତବତା ପାଖରେ 

ଆଜି ମୁଁ ନିସ୍ବ 

ଦଲକାଏ ପବନରେ 

ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋର 

ମେରୁଦଣ୍ଡ 

କଳ୍ପନା ଓ ବାସ୍ତବତା 

ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି 

ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ବ 

ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ବ !!Rate this content
Log in