Siddhi Khandagale

Abstract Inspirational


3.8  

Siddhi Khandagale

Abstract Inspirational


उद्या पुन्हा जिंकायचे आहे तुला

उद्या पुन्हा जिंकायचे आहे तुला

1 min 81 1 min 81

रडून मोकळं कर तू स्वतःला

मी नेहमीच जपणार आहे तुला

एकटे वाटलेच कधीतर साद घाल मला

मी समजून घेणार आहे तुला.

काळ कठिण आहे माहित आहे मला

तू हळव्या मनस्थितीत आहेस ठाऊक आहे मला

पण मी तुझ्या सोबत आहे

लक्षात राहू दे तुला.

परिस्थीती आज सोपी नाही

नसतेच ती कधी म्हणा ...

पण तू लढणे सोडू नकोस

खंबीर रहाणे विसरु नकोस

मी आहे ना तुझा कणा...

आयुष्य खूप अनमोल आहे माहित आहे ना तुला

आम्ही सगळे तुझेच आहोत

तुझ्यासाठी आहोत समजते आहे ना तुला

एकटेपण तुला कधीच येणार नाही

कळते आहे ना तुला. 

आज रडून घे मनाची वाट मोकळी करुन घे

उद्या पुन्हा जिंकायचे आहे तुला.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Siddhi Khandagale

Similar marathi poem from Abstract