Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Yogesh Khalkar

Inspirational

3  

Yogesh Khalkar

Inspirational

तरीही जगणं नसतं सोडायचं ...

तरीही जगणं नसतं सोडायचं ...

1 min
50


आल्या असंख्य लाटा

 सर्वकाही घेऊन गेल्या

 झाले उध्वस्त जीवन

 जगण्याच्या आशाही संपल्या

 तरीही जगणं आहेच

 आता उरलेल्या आठवणी

 त्यानेच जीवन जगायचं 

 प्रत्येकाच्या आयुष्यात

 असं कधीतरी घडायचं

 तरी जगणं नसतं सोडायचं


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational