Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

DHIRAJ CHAUDHARI

Abstract


3  

DHIRAJ CHAUDHARI

Abstract


मन

मन

1 min 241 1 min 241

मन एक गुपित काेडं

मन एक अनामिक बंध


मन आभासाचे विश्व

मन वास्तवाची साक्ष


मन पाण्यावरले तरंग

मन अचल विरक्त काया


मन पावसाची सर

मन वणव्याचा दाह


मन मानवाची प्रवृत्ती

मनच मानवाचा देव


Rate this content
Log in

More marathi poem from DHIRAJ CHAUDHARI

Similar marathi poem from Abstract