Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shubham Yerunkar

Classics

3  

Shubham Yerunkar

Classics

कोरोना काळातील समाजजीवन...

कोरोना काळातील समाजजीवन...

1 min
148


काय भ्यायचं कोरोनाला देवदूतच तो

विष्णूचा अकरावा अवतार रुपच तो |


जेव्हा केव्हा धरतीवर उतू जात पाप

कान धरायला वरून यावा लागतो बाप |


निसर्गाच्या रासाबद्दल मुळी नव्हता

पाप काय पुण्य काय विधिनिषेध नव्हता |


झालं ते असं म्हटलं होतं भरली होती वेळ

वाईटातून चांगलं निघतं निसर्गाचा खेळ |


गर्दी टाळून म्हणून साऱ्या पार्ट्या केल्या बंद

पत्नी सोबत चहा पानात सामावला आनंद |


हस्तांदोलन गळाभेट या पाशात्यांच्या तऱ्हा 

दोन हात अंतरावरून आपला नमस्कार बरा |


Rate this content
Log in