Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Manoj Patil

Romance Tragedy


3.9  

Manoj Patil

Romance Tragedy


असे पहायला नको होते !

असे पहायला नको होते !

1 min 11.8K 1 min 11.8K

तुझ्या मनाने माझ्या मनावर,

प्रेमाचे जाळे टाकायल नको होये.

तुझ्या मनाने माझ्या मनाला,

अशी भुरळ घालायला नको होते.

त्यात माझ्या मनानेही असे,

नकळत अळकायला नको होते.

तू माझ्या कड़े असे पाहायला नको होते !


तुझ्या डोळ्यानी माझ्या डोळ्यांशी 

असे बोलायला नको होते.

त्यात अश्या प्रेमाच्या गोष्टी,

करायला नको होते.

त्या प्रेमाच्या गोष्टीन मध्ये,

मीहि असे हरवायला नको होते.

तू माझ्या कड़े असे पाहायला नको होते !


प्रिये तू ही असे जवळ माझ्या,

यायला नको होते.

जवळ येऊन तुही माझ्याशी

प्रेमाच्या गोष्टी करायला नको होते.

त्या प्रेमाच्या गोष्टीने,

तू मला आणि माझ्या मनाला,

आपलेसे करायला नको होते.

तू माझ्या कड़े असे पाहायला नको होते !


अश्या ह्या प्रेमाच्या वाटेवर,

तू मध्येच साथ सोडायल नको होते,

प्रेमाच्या ह्या वाटेवर,

विरहाचे दुःख द्यायला नको होते.

तू माझ्या कड़े असे पाहायला नको होते !Rate this content
Log in

More marathi poem from Manoj Patil

Similar marathi poem from Romance