Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kamalakar Ruge

Romance

2  

Kamalakar Ruge

Romance

ಓ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ

ಓ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ

1 min
11.8K


ಓ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ

ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದೋಣಿ,

ಹಿಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ

ಬಾ ಇಬ್ಬರು ಏರುವ ಮಧುಮಂಚದ ಏಣಿ.


ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲೆ

ನಾ ಬರೆಯುವೆ ನಿನಗೊಂದು ಓಲೆ,

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ನೆಲೆ,

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆಲಿದೆ ಬೆಲೆ.


ಓ ನನ್ನ ಉಸಿರೇ

ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ,

ತಡಮಾಡದೆ ಈಗಲೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರೇ

ತಡವಾದರೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಸಿರೇ.


ಓ ನನ್ನ ಜಾಣೆ

ನಿನ್ನಂತಹ ಸುಂದರಿಯ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಕಾಣೇ,

ನಿನಗಾಗಿ ಕಟ್ಟೀಸುವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕೋಣೆ

ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ದುಃಖದ ಭಯವೇಕೆ ಜಾಣೆ?


ಓ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಕುಸುಮ

ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸುಖವು ನೆಲಸಮ,

ಬಾ ಇಂದೇ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಮ

ನಾನೂ ನೀನೂ ಕೂಡಿ ಬಾರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಿಮRate this content
Log in

Similar kannada poem from Romance