Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sinchana Malnad

Inspirational

4  

Sinchana Malnad

Inspirational

ಜೀವನ

ಜೀವನ

1 min
22.4K


ಜೀವನ ಕಲಿಸಿತು ಮರೆಯಲಾರದ ಪಾಠ|

ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪುಟ||


ಗೆದ್ದರು ಗೊಂದಲ ಸೋತರು ಗೊಂದಲ|

ಗೊಂದಲವೇ ಆಗದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ||


ಬೇಕೆಂದರು ಸಿಗಲಾರದ ಖುಷಿ|

ಬೇಡವೆಂದರು ಮರೆಯಲಾರದ ಕಷ್ಟ||


ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು|

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋಳು||Rate this content
Log in