nazeer ahamed

Fantasy

4.3  

nazeer ahamed

Fantasy

சிறுவன்

சிறுவன்

1 min
503ஒரு முறை ஒரு முதலை இருந்தது. அவர் உண்மையில் பசியுடன் இருந்தார். அவர் ஒரு பையனைப் பார்த்தார். சிறுவனின் கையில் கொஞ்சம் இறைச்சி இருந்தது. அவர் பையன் மற்றும் அவரது இறைச்சி இரண்டையும் சாப்பிட முடிவு செய்கிறார். அவர் பையனை ஏமாற்றுவார். . முதலை, "ஓ! சிறிய பையன்! எனக்கு கொஞ்சம் இறைச்சி கொடுக்க முடியுமா?" சிறுவன், "ஓ, நீ என்னை சாப்பிடுவாய்" என்றான். முதலை, "நான் சத்தியம் செய்கிறேன், நான் உன்னை சாப்பிட மாட்டேன்" என்றார். எனவே சிறுவன் அவனுக்கு இறைச்சி கொடுக்க விரும்பினான்,

ஆனால், அதற்கு பதிலாக முதலை சிறுவனை பிடிக்க முயன்றது. அது அவன் கையைப் பிடித்தது.

ஒரு முயல் வந்தது. அது பையனுக்கு உதவ விரும்பியது. இது சிறுவனுக்கு

உதவியது. முதலை முதலில் முயலை சாப்பிட விரும்பியது, அதனால் அவன்

சிறுவனின் கையைப் பிடித்தான்.


சிறுவன் தப்பினான், முயலும் தப்பித்தது. புத்திசாலி முதலை அவனுடைய

உணவைப் பெறவில்லை.Rate this content
Log in

Similar tamil story from Fantasy