Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପ
କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Inspirational Others

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ,ମୁଁ ସର୍ଜନା,

ମୁଁ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ପୁରୁଷ

ମୁଁ ଆଦି ମୁଁ ଅନନ୍ତ

ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ

କାରଣ

ମୁଁ ଆକାଶ ,ବ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବତ୍ର

ମୁଁ ପ୍ରେମ, ମୁଁ ଭକ୍ତି,

ମୋ ଦୃଷ୍ଟି , ଭବ ସାଗର

ପ୍ରେମର ଦାସ, ଭକ୍ତିର ବନ୍ଧନ,

ମୁଁ ତମ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖ

ତମ ଧ୍ୟାନରେ

ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି

ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ

ତମ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ

ଜୀବ ଭବ ସାଗରରୁ ପାର କରେ ,

ତେଣୁ ମୋ ଭକ୍ତ ମତେ ଡାକନ୍ତି

ଅନିମେଷ ଲୋଚନ

ଅତାର୍ଥ ,

ଅପଲକ ନୟନ

ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ରସର ସମନ୍ଵୟ

ବିଶ୍ୱ ନିୟଂତ୍ରକ

ଅନନ୍ତ ମୋ ଶୟନ,

ସର୍ବଦା ମୁଦ୍ରିତ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵୟ

ଭାବ ବନ୍ଧନ୍ରର ମୁଁ ଏକା ଉଦ୍ଧାରକ

କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରୂପ

ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମୋକ୍ଷ ।

ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇ ।

ରାୟଗଡା ।

ତା-୧୮-୦୫-୧୬

ସମୟ-ସଂଧ୍ୟା-୬-୨୦ ମିନିଟ ।

ନିତ୍ୟମ ଜପନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମାନସେ ରାଧେ,

ନିତ୍ୟମ ଜପନ୍ତି ରାଧା ମାନସେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ

ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଜପନ୍ତି

ରାଧେ କୃଷ୍ଣ , ରାଧେ କୃଷ୍ନ

ନିତ୍ୟମ ମାନସେ

ତସ୍ୟମ ଲଭନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ।

ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..