Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମରୀଚିକା
ମରୀଚିକା
★★★★★

© Sanhita Rath

Abstract

1 Minutes   6.9K    5


Content Ranking

ଧୀର ଅଧିର ଆଖିରେ ବି

ଲାଗିପାରେ କେବେ ନିଆଁ

ଜାଳିଦେଇ ପାରେ ମନ,

ଖିନଭିନ କରିଦେଇ ପାରେ ହୃଦୟ ,


ପ୍ରେମ ଫଲ୍ଗୁ ସ୍ଥାନରେ

ରଚିଦେଇ ପାରେ

ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରକ୍ତପାନର ଦୃଶ୍ୟ ,

ଯାଅ ନା ବନ ହରିଣୀର ପଛରେ ,

ରଚିଦେଇ ପାରେ ସେ 

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀର ମାୟା ।


ଫେରିଯା' ମନ ପଛକୁ ଫେରିଯା'

ମରୀଚିକା ପଛେ 

ଧାଇଁବା ପା ମନା ।

ପ୍ରେମ ହରିଣୀ ମରୀଚିକା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..