Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Abhishek Behera

Classics Others

3  

Abhishek Behera

Classics Others

ସମୟର ସେ କବର ତଳେ

ସମୟର ସେ କବର ତଳେ

1 min
212ବୟସର କଅଁଳ ଡେଣାରେ

ସମୟ ଅଜାଡି ଦିଏ

କୁଢ କୁଢ ମୃତ୍ୟୁର ଅଙ୍ଗାର ,

କହି ହୁଏନା ଶେଷ କେଉଁଠି !

ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର

ଜୀଇଁବାର କୁହେଳିକା ଭିତରେ

ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖେ ଆଜି

ଆପଣାର ମୁହଁ ଆଉଥରେ

ଆରମ୍ଭେ ସେଇଠି !!


ବନ୍ଦୀ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ

ଏଇ ସମୟର କବର ତଳେ

ଧୂଆଁଳିଆ ସନ୍ଧ୍ଯା ବେଳେ

ମୃତ୍ୟୁ ର ଗଜଲ୍ ଗାଇବା ହିଁ ସାର

ଚାରିଆଡେ ଦୁଃଖ- କୁହୁଡି ରାଜୁତି

କେହି ବୁଝେନା କାହା ହୃଦୟର କଥା

କିଏ ବା ବୁଝିବ କହ

ଏଇ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ର ବ୍ୟଥା??

ସବୁ ମିଳେଇ ଯାଏ

ସମୟର ଖୋଳପା ଭିତରେ !


ଖୋଜୁଛି ସେ ସାରା ଜୀବନ

ତା’ କବରର ଠିକଣା

ନେଇଛି ସମାଧି ,

ନା ଗଣି ପାରୁଛି ସମୟର ଢେଉ

ନା ଭିଜି ପାରୁଛି ଜୋଛନାରେ

ନା ଚାହିଁ ପାରୁଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାନୁଙ୍କୁ

ବିଶାଳ ଯେ ପରିଧି !


ଉଦାସ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ

ଦେଖେ ଯେବେ ତାରକା ଗଣଙ୍କୁ

ପାଦତଳେ ମାଟି ଧସେଇ ଯାଏ

ତଳକୁ ତଳକୁ !

ହେମାଗ୍ନିର ଧୂଆଁ ଧାରେ

ବଳକା ଆୟୁଷର ବିସ୍ତୃତ ପରିଧି !

ଆହୁତ ଆତ୍ମାର ସ୍ତବ୍ଧତା

ଆକଳନ କରେ ସ୍ଥିତି !

ଛାତିର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଛୁଇଁ ଯାଏ

ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ସ୍ୱର 

ସମୟ ସରିଯିବା ପରେ

ଆବରିଯାଏ ବିଷାଦର କବର !Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Classics