Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sunanda Mohanty

Inspirational Others

2  

Sunanda Mohanty

Inspirational Others

ନୀତିବାଣୀ

ନୀତିବାଣୀ

1 min
155


ମୁଖା ମୁଖ କୁ ସୁନ୍ଦର 

 କରେ କେତେ ହୁନ୍ଦର 

କିଏ ଜାଣେ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ 

ବିଶ୍ୱାସ ର ନା ଭଦ୍ରତାର 

ବେଲନ୍ହୁ ହେଲେ ସାବଧାନ 

ପଛକୁ ନଥିବ ବେଭାର 

ଆଗକୁ ପାଞ୍ଚହାତ ଗଲେ 

ପଛକୁ ଦଶ ହାତ ଭଲେ 

ଚାଲିଚଳନ ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ 

ଜାଣିବ ଶିକ୍ଷା ରେ ଆଦର 

ଭୁଲ ଠିକ ର ପରଖ 

ସତ ମିଛର ଆସର 

ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ 

କରିବାକୁ ହେବ ଆସ୍ଵାଦନ. 


Rate this content
Log in