Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepa Panda

Classics

3.0  

Deepa Panda

Classics

ମନ ଖୋଜେ ତାଙ୍କୁ

ମନ ଖୋଜେ ତାଙ୍କୁ

1 min
12.5K


ତୁମେ ଆସ ଭାବନାରେ,ଆସ ପୁଣି ସପନରେ ।

      ଧରା ଦିଅ ନାହିଁ ପରା ଚାଲିଯାଅ ନୀରବରେ ।।

ନୀରବତା ଦୁଃଖ ଦିଏ,ଲୁହ ସିନା ଆଣିଦିଏ ।

      ଅଧୁରା ସପନ ପୁରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ  ।।

କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ,ଖୁସି ନେଇ ଆସିଥିଲ ।

      ସାଥୀଟିଏ ହୋଇ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଲ ।।

କେବେ ହାତ ଛାଡିଦେଲ, ଦୂର ଦେଶେ ଚାଲିଗଲ ।

       ତୁମେ ସିନା ଚାଲିଗଲ ସ୍ମୃତି ତୁମ ଛାଡିଗଲ  ।।

ସେଇ ସ୍ମୃତି ମୋ ହୃଦୟେ ,ଆଜି ବି ଅମର ।

       ତୁମ ବିନା ଜୀବନଟା ଲାଗେ ଯେ ଅନ୍ଧାର  ।।

ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ,ଦୀପଶିଖା ଥିଲା ।

       ଜାଣେ ନାହିଁ କେଉଁ ଝଡ଼ ଲିଭେଇ ଯେ ଦେଲା ।।

ଜୀବନରେ କେବେ ଥରେ, ଅତୀତକୁ ଦେଖ ।

        ତୁମ ନାମ ମୋ ହୃଦୟେ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ।।

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ମନରେ ବି କୋହ ।

         ଏ ଦୂରତା କେତେ ଦିନ ଉତ୍ତର ଯେ ଦିଅ ।।

ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ହେଲେ ମୋର, ଜଳୁଛି ଯେ ଜୁଇ ।

         କେମିତି କରିବି ପାରି ଜୀବନର ନଇ ।।

କରିଛି ଯେ ପ୍ରତିକ୍ଷା, ରଖିଛି ବି ଆଶା ।

         କେବେ ତ ଫେରିବେ ବୋଲି ରଖିଛି ଭରସା ।।


                  


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Classics