Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ASHUTOSH THAKUR

Inspirational

3  

ASHUTOSH THAKUR

Inspirational

ଲବାର୍

ଲବାର୍

1 min
25


ଇ କରୋନା ବଢ଼େ ଲବାର୍

ଛେକିଚେ ସବୁ କାମ୍ କବାର୍

ସାରା ପୁରଥି ଦେଇଛେ ରୁନ୍ଧି

ଚିନଦେସୁ ତାର୍ ଜନମ୍ ମୁଜି


ଚାଁଟିମାଛି ବାଗିର ମାରୁଛେ ସବକୁ

ମୁହୁଁ ଦେଖା ଦୁଖି ନାଇଁନ କାହାକେ

ବଢେଟେ ଚଡକ ପଡିଛେ ମୁନୁଷକେ

କିଏ ଜାନିଛେ ଖେପିନେବା କାହାକେ


ନିଜେ ନିଜକେ ବଞ୍ଚାମା ରହି ତରକି

କାହାର ଭୁଲେପଡି ନାଇଁ ଯ ବହକି

ନାଇଁ ନ ତାର୍ ଉସୋକସା ଏଛେନ୍

ଘର ଭିତରେ ରହି ଦେମା ଛେକେନ୍


ନିଜକେ ସିଆଁନି ଭାବିନାଇଁ ଯା' ଉପଲି

ନାଇଁଦେଖେ ବୁଢାଜୁଆଁନ ନେବାସଁକଲି

ଇନୁ ଏକୁଶ ଦିନ୍ ରହେମା ଘରଭିତରେ

ସକାରର ନୀତିନିୟମ ମାଁନମା ବତରେ


ଜିଇଁ ଥିଲେ ଜୀବକା ମରିଗଲେ ଛେତକା

କରମ୍ ଜାନୀଫଲ୍ ଦେଖ୍ ହେଇଛେ ରଖା ।


Rate this content
Log in