Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

pawan mohakul

Inspirational

4.0  

pawan mohakul

Inspirational

କେମିତି ବଞ୍ଚିବା

କେମିତି ବଞ୍ଚିବା

1 min
41


ମନର ଦୁଃଖକୁ ମନରେ ସାଇତି 

ହସି ହସି ଚାଲ ବଞ୍ଚିବା ।

ହସକୁ ନିଜର ପରକୁ ଆପଣା କରି 

ସରଳ ଜୀବନ କାଟିବା ।

ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର କଥାକୁ ମଧୁର

ଅଛି ଯଦି ତତେ ଜଣା ।

ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡିବୁ 

ହୋଇବୁ ଜଗତ ଜୀଣା ।Rate this content
Log in