Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

bhagyashree das

Romance


3  

bhagyashree das

Romance


ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ

ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ

1 min 4 1 min 4

ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ, 

ଦେଲ ଯେ ଭାବ ଲଗେଇ

କାଟୁଛି ମୋ ଦିନ

ତୁମ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି...


ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ, 

ଭରି ଦେଇଛ ପୀରତି  

ସେ ପ୍ରୀତେ ଗଲି ମୁଁ ଛନ୍ଦି

ଆଉ କିଆଁ ମିଳିବ ମୁକତି


ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ, 

ତୁମେ ଆଣିଛ ବିଶ୍ୱାସ 

ଲାଗେ ଆଜି ଚିଠି 

ହେବି ଅଣନିଃଶ୍ୱାସ 


ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ, 

ତୁମେ ଢ଼ାଳିଛ ଅତର

ସେ ମହକେ ନାଚି ଉଠେ

ପ୍ରତି ଛବି ଯେ ତୁମର


ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ, 

କେତେ ବୋଳିଛ ରଙ୍ଗ

ସେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଲି

ଆଜି ବେରଙ୍ଗି ମୋ ଅଙ୍ଗ


 ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ,

ଯେତେ ବାଣ୍ଟି ଥିଲ ଫୁଲ

ସେ ଫୁଲ ସାଉଁଟି ଆଜି

କରେ ମଥା ଫୁଲ


ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ, 

ଆଜି ଦଉଛି ମୁଁ କହି 

ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବ

ରହିଥିବି ଚାହିଁ..... Rate this content
Log in

More oriya poem from bhagyashree das

Similar oriya poem from Romance