Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

PRANATI MAHAPATRA

Inspirational

3  

PRANATI MAHAPATRA

Inspirational

ଆସ ବଦଳିବା

ଆସ ବଦଳିବା

1 min
35ସର୍ବେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସ୍ଵାର୍ଥପର

ସର୍ବେ ସ୍ଵାର୍ଥପର ବୋଲି,

ସର୍ବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସଭିଏଁ ତ ଏଠି

ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ବୋଲି।


ମିଛୁଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଖଚୁଆ ପେଞ୍ଚୁଆ

ସଭିଏଁ ସଭିଙ୍କୁ କହେ,

ମିଛମାୟା ଭରା ଏ ସାରା ଜଗତ ଏଠି

କାଳେ କେହି ତ କାହାର ନୁହେଁ,

ସଚ୍ଚା ମଣିଷ ଏ ଜଗତରେ ଭାଇ

ତାହେଲେ କଣ କେ ନୁହେଁ।


ଆନକୁ ବଦଳି ପାରିବା ତ ନାହିଁ

ନିଜେ ଯିବାରେ ବଦଳି,

ଆମେ ବଦଳିଲେ ସବୁ ବଦଳିବେ

ଭାଗ୍ୟ ବି ଯିବ ବଦଳି,

ପରାମର୍ଶ କେବେ କାହାକୁ ନ ଦେଇ

ନିୟତରେ ସଦା ଚଳି।


ସତ କହୁଥିବା ଭଲ କରୁଥିବା 

ଯିବା ସତ୍ୟପଥ ଅନୁସରି,

ପରୋପକାରରେ ଦିନ ବିତାଇବା

ବିଭୁନାମ ସଦା ସ୍ମରି ସ୍ମରି।Rate this content
Log in