Charu Singh

Fantasy


3  

Charu Singh

Fantasy


स्वप्नातील गीत

स्वप्नातील गीत

1 min 25 1 min 25

मेघ नभी घनिवाळू

बरसती झिळूमिळू

गीत माझ्या स्वप्नातील

झिरपते हळूहळू

 

रंग लेउनी श्यामल

वाजितो मल्हार सुरेल

नादावूनि ती निळाई

भुईवरी झेपावेल

 

हर्ष भारी गगनाला

टपकती मौक्तिकमाला

श्वेत धार झिरमिळ

पैलतीरी सरितेला

 

मुक्त वाहता अंबर

चराचरी घुमे ओंकार 

हुंकारीता ते जीवन 

रोमरोमी येई झंकार

 

सारे सारे अणुरेणू

लागती गीत गुणगुणू

साऱ्या ब्रह्माण्डी घुमे

एकच नाद जणू


Rate this content
Log in

More marathi poem from Charu Singh

Similar marathi poem from Fantasy