Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Divya Sawant khadge

Romance Others

3  

Divya Sawant khadge

Romance Others

निशब्द

निशब्द

1 min
64


कोणती ही अवस्था बोचते आहे मनाला

निशब्द मी व्हावे वाटते पुन्हा जीवाला


काट्यांतूनही गुलाब छान फुलून यावा

चिखलातील कमळ पवित्र किती असावा 

विचारांचा असा गोंधळ का उडावा

निशब्द मी व्हावे वाटते पुन्हा जीवाला 


आकाशाचा अंत पाहीला कोणी आहे 

समुद्राचा तळ उतरून कोण पाहे

वाकून कोणी पहावे वाटे आज मनाला 

निशब्द मी व्हावे वाटते पुन्हा जीवाला 


कोरड्या या मातीत पाऊस कोसळावा

चहूकडे मग त्याचा सुगंध दरवळावा

आनंदाचा क्षण हा उरात भरून रहावा

निशब्द मी व्हावे वाटते पुन्हा जीवाला 


इंद्रधनुच्या त्या रंगात मी असे मिसळावे

विचारांचे तरंग माझ्या नेहमी शुद्ध असावे

सत्य माझे बोलणे रूतू नये कोणाला

निशब्द मी व्हावे वाटते पुन्हा जीवाला


शब्द गोठून जावेत भाव हे मनाचे

कोणास तरी कळावे निरागस मन माझे 

कोणती ही अवस्था बोचते आहे मनाला 

निशब्द मी व्हावे वाटते पुन्हा जीवाला.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance