Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vaishali Ayya

Romance

4  

Vaishali Ayya

Romance

आठवतयं

आठवतयं

1 min
129


तुझे ते शब्द....

अजून कानातच रेंगाळतात,

आणि तो चेहरा....

अजून समोरच राहतो,

तुझी ती नजर....

अजून माझ्यावर खिळलेली,

तुझं ते हसणं....

अजून मला भूलवतयं,

तुझी ती आठवण....

अजून माझ्या स्मरणात, मनात,

तुझा तो खोडकरपणा....

अजून त्रासावतोय,

तुझं ते प्रेम....

अजून सतत आठवतयं....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance