Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vaishali Ayya

Abstract Tragedy Fantasy

4.0  

Vaishali Ayya

Abstract Tragedy Fantasy

स्वल्पविराम ....

स्वल्पविराम ....

1 min
12K


आयुष्य कधी कधी असं का असतं..

सरळ मार्गानं चालता चालता ...

क्षणभर... थांबवून विचार करायला

का भाग पाडत....

आणि मग त्या क्षणापासून...

आपला मार्गच का बदलावा....

ओळखीचा तो मार्ग चालता चालता...

मध्येच का सोडवा...

आपले वळण का बदलावे ...

हा आयुष्याचा स्वल्पविराम...

कधी आपल्याला आपल्या आयुष्याला

पूर्णविरामापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो....

त्याला फक्त क्षणचा अवलंब असतो....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract