Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

StoryMirror Feed

Classics

3.6  

StoryMirror Feed

Classics

കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ

കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ

1 min
489


കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ

ഉണ്ണിയ്ക്കെന്നെന്നുംമേറെയിഷ്ടം

പൊന്നേ പോലത്തെ നെറ്റിയിലുണ്ടല്ലോ

മഞ്ഞൾ വരക്കുറി ചാന്ദുപൊട്ടും

ഈറൻമുടിയിലെള്ളണ്ണ മണം

ചിലനേരമാ തുമ്പത്തൊരു പൂവും

കയ്യിലൊരറ്റ കുപ്പിവള

മുഖം കണ്ടാൽ കാവിലെ ദേവി തന്നെ…Rate this content
Log in