Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ಅನಿತಾ ಎ. ಎಸ್

Inspirational

4  

ಅನಿತಾ ಎ. ಎಸ್

Inspirational

ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು

ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು

1 min
23K


ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, 

ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ, 

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, 

ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು. 


ಸಾಯುವತನಕ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ,

ಮನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಿ .


ಮಾನವನಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲಿ,

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರಿ,

ಯಾವುದೂ ಮಾಡದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾ ಬರುವೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ,

ನಾ ಕರೋನ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮಾರಕ.


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Inspirational