Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Harish T H

Inspirational Others


3  

Harish T H

Inspirational Others


ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ

ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ

1 min 18 1 min 18

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವನೊಲಿವನೇ,

ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನೊಲಿಯುವದು ನಾ ಕಾಣೆ.


ಹರಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಹರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ.

ಹರಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಹರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ.

ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮನಃ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ,

ಏನು ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಲೇಸು ಮನಃ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ.


ಇತ್ತ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲಾ, ಅತ್ತ ಬಡವನಿಗೇನಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲಾ, ಅತ್ತ ಬಡವನಿಗೇನಿಲ್ಲ.

ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯ ದಾನದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ.

ಕೊಡದಿದ್ದರು ಲೇಸು ದಾನಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ.

    


Rate this content
Log in

More kannada poem from Harish T H

Similar kannada poem from Inspirational