Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

ચૈતન્ય જોષી

Inspirational Others


4  

ચૈતન્ય જોષી

Inspirational Others


જીવવાનું છે

જીવવાનું છે

1 min 5 1 min 5

સમાજમાં દાખલારૂપ બનીને જીવવાનું છે.

આપણે આપણાં આચરણથી કહેવાનું છે.


ઉપદેશની ભાષા બધાને ગળે ન પણ ઊતરે,

જીવનમાં વર્તન દ્વારા કૈંક સમજાવવાનું છે.


લોકો કેવળ શબ્દોથી જ નથી અંજાવાના,

આપણાં પગલાં દ્વારા બદલાવ લાવવાનું છે.


ભાષણે શૂરા તો પોથીમાનાં રીંગણાં જેવા,

વિચાર, વાણીને વર્તને ઐક્ય સ્થાપવાનું છે.


સત્ય હંમેશાં જીવનગંગામાંથી જ સાંપડતું,

જીવીને કોઈ માટે ઉદાહરણરૂપ થવાનું છે.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from ચૈતન્ય જોષી

Similar gujarati poem from Inspirational