Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରଙ୍ଗ
ରଙ୍ଗ
★★★★★

© Eli Mohanty

Inspirational

1 Minutes   6.8K    6


Content Ranking

ମୁଁ ଖାତିର କରେନି

ତୋ ଧଳା ରଂଗର ବିସ୍ତାର

ମୋ ଆଖିରେ ଅଧ ଇଂଚର ନାଲିରଂଗ

କେବେ ଚୁଲୀ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ

କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚୁଲୀ

ଦେଖ୍-

ମୋ ପାଦ ବିଲକୁଲ

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ନୁହେଁ

ବିଭତ୍ସ, କଦାକାର, ଫଟା ଫଟା..

ମୋ ଚାଲିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେନି....

ଶ୍ୱାନ ଶ୍ୱାପଦଂକ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ପରି ପଦପାତରେ

ଯେବେ ବି ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରେ

ସେ ପାଲଟିଯାଏ ଗଦାଏ ବତୁରା ମାଟି

ତାକୁ ମୁଁ ଗଢେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ !!

ସେ ,

ସ୍ୱର ହେଲେ

ମୁଁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ

ସେ ବୀଜ ହେଲେ

ମୁଁ ତା ଅଂକୁରୋଦ୍ଗମ

ସେ ଜଡ ହେଲେ

ମୁଁ ତା ସ୍ଥବିରତା

ମୁଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ

ଯାହାକୁ ତୁ ଲଢୁ

ନିଃଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସରେ

ସହବାସରେ କି ତପସ୍ୟାରେ...

ମୁଁ ଗୋଟିଏ 'ଥୁଃ'କାର

ସେହି ଆଦିମ ନର୍କର

ଯୋଉଠି ସଂସାରଯାକର ଭଂଗା ହାଣ୍ଡି

ଭଂଗା ଚୁଡି, ଫଟା ଦର୍ପଣ ଓ

ସ୍ୱେଦ ରକ୍ତ ରେତର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ

ଦେହରୁ ଲାଜ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଂକୁ

ମୁଁ ଛୁଏଁ ପ୍ରେମରେ

ଛୁଏଁ ସେମାନଂକର ଶିଶୁ ପାଲଟିବାଯାଏ

ବିବର୍ତ୍ତନକୁ

ମୋ ସ୍ୱର ବିଲକୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନୁହେଁ

ତଥାପି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଭେଦକରେ

ଯେବେ ସେଇମାନଂକୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହେ

'ମୁଁ ହିଁ ତୋ ବ୍ୟର୍ଥ ପୁରୁଷାକାରର ବୈଧବ୍ୟ'

ମୋତେ ନାରୀ ହେବାକୁ କୁହନି,

ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି ମୋ ନିଜ ବଶ୍ୟତା...!!

ରଙ୍ଗ ସ୍ୱର ପ୍ରେମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..