Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଶା ଓ ଭାବନା
ଆଶା ଓ ଭାବନା
★★★★★

© Susil Pani

Romance Others Abstract

1 Minutes   6.7K    2


Content Ranking

ବେସୁରା ଏ ଜୀବନରେ ଅସରାଏ ବରଷା ।

ଝରିପଡେ ଠୋପା ଠୋପା ହୋିଇ ଭିଜେ ନାହିଁ ଦେହଟା ।।(୧)

ଖରାରେ ପଡେ ଝାଉଁଳି ଶିତରେ ଯାଏ ଶିତେଇ ।

ଅମାନିଆ ନଦି ପରି ବୋହିଯାଏ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳର ଝରଣା ।।

ମନରେ ଅସୁମାରି ଆସା ଆଉ ରଙ୍ଗିନ୍ ସ୍ବପ୍ନର ଲାଳସା ।

ହେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ କି ଭୋକ ମରେ ନାହିଁ।।

ମନରେ ଅଭାବ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ହୋଇଯାଏ ତୃଷ୍ମା ।

ପାଇବାର ଆବେଗରେ ଧନ୍ଧିହୋଇ ପାଏ ଖାଲି ଅପମାନ ଓ ଲାଞ୍ଛନା ।।

ମାନ ଯେତେ କଲେବି ବୁଝିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି ।

ସହି ସହି ନିନ୍ଦେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭାବନା ।।

ଅସୁମାରି ଆସା ଓ ରଙ୍ଗିନ୍ ସ୍ବପ୍ମର ଅନ୍ତ ଘଟେ ।

ରହିଯାଏ ମନରେ ଅବଶୋଷ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ।।

@ ସୁସିଲ୍ ପାଣି,ପୁରୀ ।

ବର୍ଷା ଓ ଭାବନା ବେସୁରା ଜୀବନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..