Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sivaram Thakur

Inspirational Others

3  

Sivaram Thakur

Inspirational Others

ତୁମେ ଭୀଷ୍ମ ଏ ମାଟି ମାଆର

ତୁମେ ଭୀଷ୍ମ ଏ ମାଟି ମାଆର

1 min
25       

ହେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ସୁପୁତ୍ର

    ତୁମେ ତ ଚିର ନମସ୍ୟ

        ତୁମେ ଭୀଷ୍ମ ଏ ମାଟି ମାଆର ,

ସତ୍ୟରେ ଅଟଳ ତୁମେ

    ନିର୍ଭୀକ କେଶରୀ ତୁମେ

        ବହୁ ସାରଭୂତ ପ୍ରତିଭାର ॥୧॥                 

ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ

    ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ

        ସଂସ୍କାର ତୁମ ଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ଵର,

ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଧରାଶାୟୀ

    ନିର୍ବାକ ନିଶବ୍ଦ କଲ 

        ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଶବ୍ଦରେ ତୁମର ॥୨॥

ଘମଣ୍ଡର କୁଜ୍ଝଟିକା

    ସ୍ଵାର୍ଥର ବି ଲେଲିହାନ     

        ପଦ୍ମ ପତ୍ରେ ଜଳସମ ପ୍ରାୟେ ,

ଶତ୍ରୁପକ୍ଷେ ହେଇପାରେ

    ବକ୍ଷ ତୁମର କଠୋର

        ମିତ୍ରାଳାପ କୋମଳ ହୃଦୟେ ॥୩॥

ନା ଥିଲା ସମ୍ମାନର

    ଲାଳସା ନା ପଦର

        ସମର୍ପି ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତେ ,

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ

    ସାଜି ସୁଦକ୍ଷ ସାରଥି

        ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାଜିଲ ଭାରତେ ॥୪॥     

ପୋଖରାନର ପରୀକ୍ଷା

    ଅବା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ

        ନାଁ ରେ କଲିଜା ଥରେ ଶତ୍ରୁର , 

ଆଜି ତୁମ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ

    ପ୍ରଣାମ ଅଟଳ ଜୀ 

        ତୁମେ ଭୀଷ୍ମ ଏ ମାଟି ମାଆର ॥୫॥

        ଚିର ନମସ୍ୟ ତୁମେ ଚିର ଅମର ,

        ପ୍ରଣାମ ଅଟଳ ଜୀ ତୁମେ ଚିର ଅମର ॥

        ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍


Rate this content
Log in