Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshaya kumar Rout

Inspirational Others

3  

Akshaya kumar Rout

Inspirational Others

ପିତା

ପିତା

1 min
27ସନ୍ତାନକୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇ ଆକଟ

କରୁଥିବା, ସେଇ ଆକଟ ଭିତରେ ସନ୍ତାନର

ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ପିତା

ପର୍ବ ପର୍ବାଣିରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନୂତନ

ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜାଇ,ନିଜେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରରେ ଦିନ

ବିତାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ପିତା ।


ହୃଦୟର ପୀଡାକୁ ଚାପିରଖି ଓଠରେ

ଯିଏ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଟାଣେ ସେ ହିଁ ପିତା

ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୂଲି ଯିଏ ସନ୍ତାନର

ଖୁସିକୁ ସର୍ବୋପରି ଦେଖେ, ସେହିଁ ପିତା

ନିଜର ସ୍ବପ୍ନକୁ ଭୂଲି ସନ୍ତାନର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ

ଜିଁଏ ସେହିଁ ପିତା ।


ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ରାଜ ଉଆସ ତିଆରି କରି

ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସେ

ସେହିଁ ପିତା

ପିତାର ହୃଦୟ ସାଗରଠୁ ଗଭୀର ଓ ବିଶାଳ

ପିତାର ଭାବନା ଆକାଶଠୁ ପ୍ରଶସ୍ତ

ତାର ରୁଗ୍ଣ ଶରୀରରେ ଥାଏ

ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଧର୍ଯ୍ୟ

ପିତା, ଏକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ

ପିତା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ଧର୍ମ

ପିତାହିଁ ପରମ ତପ

ପିତା ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational