Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Radhamohan Pujahari

Inspirational

2  

Radhamohan Pujahari

Inspirational

ମୁଁ ବି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ

ମୁଁ ବି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ

1 min
19


ମୁଁ ବି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ

ରଖିବି ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ର ମାନ,

ସାଥେ ତାଙ୍କ ସଦା ମୁଁ ଯେ ରହିଥିବି

ଏଇ ମୋ ରହିଲା ରାଣ,

ମରିଯିବି ପଛେ ବଂଚାଇ ରଖିବି

ବଳି ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରାଣ,

ମୁଁ ବି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ |


ରଖିବି ମାନ ସମ୍ମାନ

କରିବିନି ହିନୀମାନ,

ନାରୀ ରୂପେ ସେହି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ

ଏ ବିଶ୍ୱେ ଆଜି ମହାନ,

ବିଶ୍ୱବାସୀ ସଦା ତାଙ୍କର

କରୁଥାନ୍ତୁ ଜୟଗାନ,

ମୁଁ ବି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ

ମୁଁ ବି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ |Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational