Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ujwala Patil

Classics

3  

Ujwala Patil

Classics

विरह

विरह

1 min
198


गेलीस तू ठेवूनी मागे आठवणी सांग कुणा सांगू मी वेदनेची कहाणी

प्रत्येक वस्तुवरी होते कोरले तुझे नाव ही अक्षरे वाचूनीया हृदई पडती घाव


फुलवला होतास तू कसा संसारी बहर प्याल्यातल्या पाण्यातही दिसते तुझी तस्वीर

मला वाटते तुझे नाव हे उच्च व्हावे


लिहीत राहीन तुझ्याच नांवे हे पाझरते काव्ये

होता जीवनाचा सारीपाट व्यवस्थीत मांडला कैसा फासा हा दैवाचा उलटा पडला


नित्य असती तुझ्या डोळ्यात आसवांचे चांदणे माझे लोचन सांगती मज तुझे हे गऱ्हाणे

स्वप्न झाले उध्वस्त तिच भावनांची गती विरहास वरिले शेवटी मी जीवनात सदासंगती


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics