Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ujwala Patil

Others

3  

Ujwala Patil

Others

पत्रे

पत्रे

1 min
243


पाठविले मी असंख्ये पत्रे तुला आवर्जुन 

वाचता येत नसतांना ही शिकलेली समजून

 जर का करशील त्याग हुडपनाचा अहंकाराचा

 तेंव्हा मात्र कळेल अर्थ शब्दा शब्दांचा 

भोवती गोतावळा सज्ञानाचा तरी भुललीस कर्तव्याला ऋतु तुनी कृती चालती कुणाची खंत न तयाला

 आज तुझे आई-बाबा अपार तुझ्यावर माया 

येणारा

 वहिणींचा संसार नाही करणार दया 

आता करी थोडा तरी अंतरी विचार

 घेई ,

थोडा या समजातून समज अंगीकार कळेल तेंव्हा मात्र झालासे खूप उशीर उडोनीया जातीन भावनांचे पाखर 

हृदय पोखरा मनी माजे विचारांचे काहूर 

सभोवती राहीन तुझ्या पश्चात्तापाचा डोंगर...


Rate this content
Log in