Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Keerti Itagi

Inspirational

2.9  

Keerti Itagi

Inspirational

ಅವಳು

ಅವಳು

1 min
49


ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನನವಿದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತ 

ನಿವರ್ಹಿಸುವಳು ವಿಧ ವಿಧದ ಪಾತ್ರ 

ಮಗಳಾಗಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಡದಿಯಾಗಿ ತಾಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಗುರುವಾಗಿ.


ಹೆತ್ತವರ ತೊರೆದು ಬಾಳುವಳು

ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಇರುವಳು

ದುಡಿವಳು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ 

ನಿಸ್ವಾರ್ಥವ ಮೆರೆದು ಇವಳು .


ಸಹನೆಯು ನಾಚುವುದು ಇವಳ ಮುಂದೆ 

ಸಿಟ್ಟೇ ಸುಡುವುದು ಇವಳ ಪ್ರೀತಿಮುಂದೆ 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿ ಬದುಕುವುದು ಕಲಿಯಬೇಕು ಇವಳಿಂದೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳು ಸಮಾನರಾಗಲಿ 

ಇನ್ನಾದರೂ ಮುಂದೆ.Rate this content
Log in

More kannada poem from Keerti Itagi