anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

விருப்பு வெறுப்புகள்

விருப்பு வெறுப்புகள்

1 min
719


தேனீக்கள் மற்றும் வண்டுகள்

மலைகளில் வெகு தொலைவில், பலவிதமான மரங்களும் தாவரங்களும்

நிறைந்த காடு இருந்தது. பல்வேறு வகையான விலங்குகள், பறவைகள் மற்றும் பூச்சிகள் காட்டில் வாழ்ந்தன.


ஒரு உயரமான மரத்தில் ஒரு பெரிய தேனீ இருந்தது. தேனீக்கள் எப்போதும்

தேனை சேகரிப்பதிலும், சீப்புகளை நிரப்புவதிலும் மும்முரமாக இருந்தன.


மற்றொரு பழைய மரத்தில், தேனீவுடன் மரத்திற்கு அருகில், வண்டுகளின்

காலனி இருந்தது. அவர்கள் பழைய மரத்தின் தண்டுகளில் வாழ்ந்தனர்.


தேனீக்கள் மற்றும் வண்டுகள் மிகவும் நல்ல அண்டை நாடுகளாக இருந்தன.


அவர்கள் ஒருபோதும் ஒருவருக்கொருவர் தொந்தரவு செய்யவில்லை, எப்போதும் தங்கள் சொந்த வழிகளில் சென்றார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர்

நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள்.


ஒரு நாள், நட்பு தேனீக்கள் வண்டுகளை இரவு உணவிற்கு அழைத்தன.

வண்டுகள் வந்து இரவு உணவு பரிமாறப்பட்டன.


தேனீக்கள் வண்டுகளுக்கு அவர்கள் வைத்திருந்த சிறந்த தேனை வழங்கின.


வண்டுகள் தேனின் சுவை பிடிக்கவில்லை. அவர்கள் வெறுமனே எதையும்

சாப்பிட்டுவிட்டு பின்னர் பறந்துவிட்டார்கள்.


அடுத்த நாள், அனைத்து வண்டுகளும் தேனீக்களை இரவு உணவிற்கு அழைத்தன. சாணம் நிறைந்த ஒரு தட்டு தேனீக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. தேனீக்களால்

ஒரு கடி கூட சாப்பிட முடியவில்லை. அவர்கள் பசியுடன் வீடு திரும்பினர்.


இரண்டு நபர்களுக்கு வெவ்வேறு விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கலாம்,

ஆனால் இன்னும் அவர்கள் நல்ல நண்பர்களாக இருக்க முடியும்.Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract