anuradha nazeer

Drama

5.0  

anuradha nazeer

Drama

நாவிதர்

நாவிதர்

1 min
176


நாவிதர் ஐயா என்று அழைத்தார் ராஜா,

நீ எனக்கு ஒரு மனைவியை, நாள் போல பிரகாசமாகவும், பனி போலவும், தங்கத்தைப் போலவும் நல்லவனாகப் பெறுவாய் - இருக்கக் கூடாதவன் உங்கள் மந்திர கண்ணாடியைப் பார்க்க பயப்படுகிறீர்கள்!


ஐயா, எல்லோரும் தவறு செய்கிறார்கள், நான் வித்தியாசமில்லை. நான் என் மந்தையில் தவறுகளைச் செய்திருக்கிறேன், ஆனால் அவர்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று

நினைக்கிறேன், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள்

என்னை கவனித்துக் கொள்ள அனுமதிக்கிறார்கள், அவர்கள்

ஆபத்தை உணர்ந்தால், அவர்கள் பாதுகாப்புக்காக என்னிடம் வருகிறார்கள்.


நான் என் ஆடுகளை நேசிக்கிறேன், அவர்களுக்காக என்னால்

முடிந்ததைச் செய்கிறேன். உண்மையிலேயே எனக்கு ராணியாக

வேண்டும் என்ற லட்சியம் இல்லை, ஆனால் அந்த மந்திர

கண்ணாடியைப் பார்க்க நான் பயப்படவில்லை.


இதைச் சொல்லி, அவள் கண்ணாடி வரை நடந்து, அதைப்

பார்த்தாள், சற்று வெட்கப்பட்டாள், ஒருவேளை அவளுடைய

சொந்த பிரதிபலிப்பைப் பார்த்தாள்.


நீதிமன்ற பெண்கள் அவளைச் சூழ்ந்தனர். மந்திரக் கண்ணாடி

அதன் மேற்பரப்பில் கறைகளைக் காட்டவில்லை என்பதைக் கண்டதும், அவர்கள் அதை அவளிடமிருந்து பறித்து, கண்ணாடியை

ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்குக் கடந்து சென்றனர். அவர்கள்,

இதோ, இந்த கண்ணாடியில் எந்த மந்திரமும் இல்லை - ஒரு

தந்திரம் எங்கள் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது!


ஆனால் ராஜா, இல்லை பெண்கள், நீங்களே நன்றி சொல்ல

வேண்டும். என் ராணியாகப் போகும் இந்த மேய்ப்பனைப் போல

நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருந்திருந்தால், கண்ணாடியைப் பார்க்க நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள்.


அரச அம்சங்களைத் தேய்க்க அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரே மனிதர் நான் தான் என்று அவர் கூறினார். முற்றிலும் அழகாக இல்லாத எந்தவொரு பெண்ணும் கண்ணாடியில் பார்த்தால், அவளுடைய

பாத்திரத்தின் கறைகள் அதன் பளபளப்பான மேற்பரப்பில் பல

புள்ளிகளாக தோன்றும்.


இது நிபந்தனைகளில் ஒன்றா? அனைவரையும் கேட்டார்.


அதுதான் ஒரே நிபந்தனை என்று முடிதிருத்தும் பதிலளித்தார்,

அவரது கட்டைவிரலை இடுப்புக் கோட்டின் கவசங்களில் வைத்து

மிகவும் புத்திசாலித்தனமாகப் பார்த்தார்.


ராஜாவுக்கு ஒரு மனைவியை வழங்குவதில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

ராஜ்யம் முழுவதும் ராஜா திருமணம் செய்ய முடிவு செய்ததாக

அறிவிக்கப்பட்டது.Rate this content
Log in

Similar tamil story from Drama