Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବୋଉ
ବୋଉ
★★★★★

© Prasanta Bhunya

Inspirational

1 Minutes   13.1K    9


Content Ranking

ବେଳେବେଳେ

ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଅକ୍ଷର ସବୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗାର

ଶବଦ ମିଶି ସରବେ ହୁଅନ୍ତି ଏକାକାର||

ବେଳେବେଳେ

ମାଟି ପାଣି ପବନ ଜୀବ ତରୁ ଲତା ବନ ଗିରି

ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇଯାନ୍ତି ଥିରି||

ବେଳେବେଳେ

ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଆଉ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ

ମନେ ହୁଏ ଯେବେ ମୁଁ ଯେ ନିଶ୍ଚେ ହଜିଯିବି||

ବେଳେବେଳେ

ନଥିଲେ, ନଜାଣିଲେ, ନବୁଝିଲେ କଥା ଯେବେ କିଛି

ମନକୁ ବୋଧ କରେ, କୁହେ ବୋଉ’ତ ଅଛି||

-ପ୍ରଭୂ

ବୋଉ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..